Petak , 22 Ožujak 2019

Novosti

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Mre

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1293 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom okružujućim mrežama plivaricama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/846, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA ... Read More »

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

uuu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1294 Na temelju članka 12. stavaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama ... Read More »

Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

fe55f0389e78710ea681

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1275 Na temelju članka 13. stavaka 1., 2. i 3., članka 27. stavka 1., članka 32. stavaka 2. i 4. i članaka 51. i 52. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62./17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE (Thunnus thynnus) Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se: – način raspodjele ulovne kvote – uvjeti i ... Read More »

Završena obnova biogradske ribarske luke

vvvv

Ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar Davor Škibola najavio je i gradnju ribarske luke u Kumentu, dijelu između Biograda i Crvene luke Završena je sanacija obale u Biogradu na Moru na području od ribarskog gata prema trajektnom pristaništu. Radovi koje je financirala Županijska lučka uprava Zadar, a izvela tvrtka “Sarađen” d.o.o. trajali su tjedan dana, a obuhvatili su presvlačenje ribarskog dijela ... Read More »

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«

rekreacijski-sportski-ribolov-ribari-u-kanalu

Klasa: 324-01/18-01/189 Urbroj: 525-13/1522-18-3 od 29. V. 2018.    (204) Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« (Narodne novine broj 41/2018), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« 1. PREDMET NATJEČAJA (1) Predmet ovoga Natječaja su ulaganja ... Read More »

IZMJENA NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«.

ba0324a2d25f6d618740

Klasa: 324-01/16-01/277 Urbroj: 525-13/1081-18-18 od 6. VI. 2018.    (205) Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine broj 39/2017), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje IZMJENU NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«. 1. U natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere ... Read More »