Utorak , 21 Svibanj 2019

Novosti

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost«

Slika-mjera-I.8.1-300x169

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1512 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.8. »ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST« I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno ... Read More »

Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše

skoljkasi-880x495 (1)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1404 Na temelju članka 92. podstavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13. i 148/13.) a u vezi s člankom 4. stavkom 3. podstavkom 7. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 81/13., 14/14. i 30/15.), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O EVIDENCIJI SLJEDIVOSTI ZA PROIZVODE RIBARSTVA I ŽIVE ŠKOLJKAŠE POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Područje primjene Članak 1. (1) ... Read More »

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

ribe3062017

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1315 Na temelju članka 41. stavka 2. i članka 52. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I DOSTAVE PODATAKA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU Članak 1. U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu ... Read More »

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

x

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1316 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBA I ZAKLONIŠTA« Članak 1. U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, ... Read More »

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Mre

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1293 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom okružujućim mrežama plivaricama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/846, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA ... Read More »

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

uuu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1294 Na temelju članka 12. stavaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama ... Read More »