Srijeda , 7 prosinac 2022

Novosti

VAŽNA OBAVIJEST! – PRIVREMENA OBUSTAVA – PLIVARIČARSKI RIBOLOV SVIBANJ 2022.

Obavještavaju se zainteresirani da je Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, broj 23/22) u razdoblju od 1. svibnja 2022. godine u 00:00 sati do 30. svibnja 2022. godine u 24:00 sata proglašena privremena obustava okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja prema novoj Uredbi ... Read More »

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 46/22 od 15. travnja 2022. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_585.html. Predmetni propis donosi raspodjelu kvote na segmente ribolova te popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna plutajućim parangalom, kao i popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna odmetom/panulom. ... Read More »

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA za dostavu društveno-gospodarskih podataka za ribarsku flotu, akvakulturu i preradu za 2020. godinu do 1. svibnja 2022.

Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (“Narodne novine”, broj 79/2020), dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture. Molimo ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov na moru i povlastica za mali obalni ribolov, nositelje dozvola za akvakulturu te subjekte u preradi proizvoda ... Read More »

Dodjela državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu COVID-19

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“ broj 40/22 objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19. Potpora se dodjeljuje kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru, slatkovodne akvakulture i marikulture te prerade proizvoda ribarstva i akvakulture. Zahtjevi za potporu i ... Read More »

OBAVIJEST – PRIVREMENA OBUSTAVA COVID-19 ZA KOĆARSKI RIBOLOV TRAVANJ 2022.

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je ministrica poljoprivrede donijela Odluku o proglašenju privremene obustave ribolovnih aktivnosti radi epidemije COVID-19 pridnenim povlačnim mrežama – koćama za travanj 2022. godine. Odluka se može pronaći na sljedećoj poveznici: Odluka Ovom Odlukom proglašava se neobvezna privremena obustava ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama radi epidemije bolesti COVID-19 u trajanju od 30 dana u razdoblju od 1. ... Read More »

Natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune

Objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br. 34/22 – oglasni dio objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini. Rok za podnošenje ponuda je do 30. ... Read More »