Petak , 20 Rujan 2019

Novosti

BESPLATNI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE BARMENA/SOMMELIERA, CONCIERGE-A, I PRIPREMATELJA MEDITERANSKE KUHINJE

novevnovem

Pučko otvoreno učilište Obzor u suradnji s partnerima Agencija Han Vrana, F-tours International d.o.o. i H.L. Dvorac d.o.o. provodi projekt „Nove vještine – nove mogućnosti“ u sklopu kojeg su razvijeni suvremeni programi osposobljavanja integrirani s praksom. Programi su namijenjeni nezaposlenim osobama mlađim od 25 godina i starijim od 54 godine s minimalno završenom osnovnom školom a provoditi će se na području Splitsko-dalmatinske ... Read More »

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

objava obavijest

Otvoren je natječaj ministarstva turizma KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA S ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2019. godini, Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za program ‘Konkurentnost turističkog gospodarstva’. Kroz ovaj program u proračunu je predviđeno bespovratnih 23,6 milijuna kuna koje će se kroz niz mjera dodjeljivati za povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi ... Read More »

Hrvatska turistička zajednica raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2019.

turist

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima: aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske obogaćivanju turističke ponude razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog ... Read More »

Hrvatska turistička zajednica raspisuje JAVNI POZIV za potpore TOP događanjima u 2019. godini

objava obavijest

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za TOP događanja na teritoriju Republike Hrvatske, koja su glavni motiv dolaska turista u destinaciju i doprinose sljedećim ciljevima: promociji Hrvatske kao turističke destinacije unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire destinacije i Hrvatske u cjelini razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, ... Read More »

Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini

plivači

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 113/18), Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport za razdoblje 2019. – 2021., a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: ... Read More »