Novosti

Za razvoj lokaliteta i infrastrukture za akvakulturu na raspolaganju 1,5 milijun eura – Prijedlog pravilnika u e-savjetovanju

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II. 7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture“, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.
 
Ukupna raspoloživa sredstva za provedbu ove mjere iznose 1.500.000,00 milijuna eura, u protuvrijednosti u kunama od čega iz EU proračuna 1.125.000,00 eura, a iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 375.000,00 eura, također u protuvrijednosti u kunama.
 
Predmet potpore su aktivnosti koje doprinose razvoju lokaliteta i infrastrukture za akvakulturu i smanjenje negativnog utjecaja operacija na okoliš, uključujući utvrđivanje i kartiranje najpovoljnijih područja za razvoj akvakulture, poboljšanje i razvoj pomoćnih objekata i infrastruktura. Također, tu su i aktivnosti vezane za ulaganja u konsolidaciju zemljišta, opskrbu energijom ili upravljanje vodama, kao i aktivnosti koje poduzimaju i provode nadležna tijela u okviru programa nadziranja zdravlja životinja.
 
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja, pri čemu intenzitet javne potpore iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova, s obzirom da su korisnici javnopravna tijela. Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.
 
Kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske na raspolaganju je ukupno 348,7 milijuna eura. Do sada je ugovoreno projekata u vrijednosti od 194,4 milijuna eura, od kojih je isplaćeno 93 milijuna eura. 
 
Pravilnik se nalazi u javnom savjetovanju do 28. kolovoza 2019.

 

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/za-razvoj-lokaliteta-i-infrastrukture-za-akvakulturu-na-raspolaganju-1-5-milijun-eura-prijedlog-pravilnika-u-e-savjetovanju/2583

Back to top button