Novosti

IZMJENA NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«.

Klasa: 324-01/17-01/902

Urbroj: 525-13/0747-19-10 od 19. XI. 2019.    (377)

Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (Narodne novine 3/18, 64/18, 38/19 i 106/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

za dodjelu potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«.

1. U natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (Narodne novine broj 10/18 i 11/18), u točki 8. podtočki 4. riječi: »1. travnja 2020. godine« zamjenjuju se riječima: »1. ožujka 2021. godine«.

2. U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Ministarstvo poljoprivrede

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8289788.html

Back to top button