Novosti

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA “DE MINIMIS” POTPORU I ZAHTJEVA ZA KOMPENZACIJE ZA ŠTETE OD DUPINA

Podsjećamo sve ribare i uzgajivače školjakaša te uzgajivače hladnovodnih vrsta riba da je do 1.ožujka 2021. potrebno podnijeti Zahtjev za „de minimis“ potpore.
Zahtjev, Izjava i popis dokumentacije se nalazi na poveznici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3995
Zahtjev je potrebno poslati na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom:
“Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu– NE OTVARATI”.
Zahtjevi za kompenzacije za štete od dupina se trebaju poslati do 1. travnja 2021., a dokumentacija se nalazi na poveznici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3996
Zahtjevi za “Potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu” se predaju do 1. ožujka 2021. a dokumentacija se nalazi na poveznici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=4008
Back to top button