Novosti

OBJAVA REZULTATA ODABIRA PROJEKATA ZA MJERU 1.1. „SKRAĆIVANJE LANACA OPSKRBE“

Sukladno točki 4.5. LAGUR natječaja M.1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe“ verzija 2.0. , nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 10. lipnja 2022. godine objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 23. svibnja 2022. godine donio Odluku o odabiru projekta pristiglih na 6. LAGUR natječaj za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe“ verzija 2.0. .

Na natječaj je pristigla ukupno 1 projektna prijava, a nakon pozitivnih rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesena je Odluka o odabiru projekta za 1 projekt.

Odobreni projekt može se pregledati na niže navedenoj poveznici.

Objava rezultata odabira M.1.1.v.2.0.

Back to top button