Novosti

Otvoreno savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Na godišnjoj ICCAT skupštini održanoj u studenom 2023. godine donesena je Preporuka 23-06 kojom se izmjenjuje Preporuka 22-08. Osim navedenog, u 2023. godini stupila je na snagu nova transpozicijska Uredba (EU) 2023/2053. Slijedom navedenog potrebno je izmijeniti pojedine dijelove važećeg Pravilnika i uskladiti ih s navedenim propisima. Osim toga uvode se i druge izmjene koje se odnose na nacionalne mjere upravljanja, a koje utječu na rokove i procedure vezane za pripremne radnje uoči nove ribolovne sezone.

Savjetovanje je otvoreno do: 03.03.2024. godine
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26589 

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26589

Back to top button