Novosti

Obavijest! Otvoreno je savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi

Otvoreno je Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.04.2024.

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom propisuje provedba dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 24.6.2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 717/2014). Predmet potpore je dodjela državne potpore male vrijednosti poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva i akvakulture u sektoru gospodarskog ribolova na moru, uzgoja školjkaša, uzgoja hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba, uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu. Ovim Pravilnikom stavljaju se van snage dosadašnji Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu („Narodne novine“, broj 110/17, 45/20 i 9/22) i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu („Narodne novine“, broj 84/17, 20/19, 45/20, 9/22 i 37/22), a uzimajući u obzir izmjene Uredbe (EU) br. 717/2014, kao i posljedične izmjene i dopune Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/17, 130/17,14/19, 30/23 i 14/24) te Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/17, 111/18, 144/20, 30/23 i 14/24) koje se odnose na provedbu potpora u ribarstvu i akvakulturi.

Savjetovanje se nalazi na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27049

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Back to top button