Novosti

VAŽNA OBAVIJEST! PRIVREMENA OBUSTAVA – PLIVARIČARSKI RIBOLOV TRAVANJ/SVIBANJ 2024.

Obavještavaju se zainteresirani da će u razdoblju od 26. travnja 2024. godine u 00:00 sati do 25. svibnja 2024. godine u 24:00 sati biti proglašena privremena obustava okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su podnijeti Zahtjev za potporu isključivo elektronički, putem informacijskog sustava FISHNETRok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 26. travnja do 25. svibnja 2024. godine. Poveznica na informacijski sustav FISHNET je: https://eupotpore.ribarstvo.hr/W4/EFPRA#/

Prilikom pristupanja elektroničkom sustavu svi korisnici koji su već aktivirali svoj profil za prijavu mogu koristiti svoje korisničko ime i lozinku. Ako korisnici nemaju prethodno aktiviran svoj profil, mogu se javiti na adresu elektronske pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili na broj telefona 01/ 6474 314, kako bi im se dodijelilo korisničko ime i privremena lozinka potrebni za pristup sustavu.

Upute za korištenje sustava možete pronaći ovdje.

Neki od osnovnih uvjeta su da plovilo mora biti autorizirano za plivaričarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2022. i 2023. godine, od čega najmanje 51% ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova, da tijekom čitavog razdoblja trajanja privremene obustave (tijekom svih 30 dana) ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost te mora biti vezano u luci, niti članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost.

VAŽNO!! Napominjemo da iznimno:

  • uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila korisnik može premjestiti ribarsko plovilo uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela. Zahtjev za odobrenje se dostavlja Upravljačkom tijelu na e-mail adresu: kontrolanaterenu@mps.hr ili pisanim putem na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, a mora sadržavati opis razloga premještanja ribarskog plovila te naznaku vremena i lokacije premještanja
  • korisnik, čije plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, dužan je obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave na e-mail adresu: kontrolanaterenu@mps.hr ili pisanim putem
  • za ribarsko plovilo koje posjeduje VMS uređaj, ali za vrijeme trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik je odmah po nastupanju navedene okolnosti dužan o istome obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva te dostaviti obavijest o poziciji ribarskog plovila

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/vazna-obavijest-privremena-obustava-plivaricarski-ribolov-travanj-svibanj-2024/

Back to top button