Srijeda , 30 studeni 2022

Author Archives: Flag Lostura

Objavljen Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ broj 123/22 od 21. listopada 2022. godine objavljen Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Predmetnim pravilnikom se ukupni ulov svih vrsta ograničava na 120 tona po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za razdoblje koje je ... Read More »

Dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture

Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (“Narodne novine”, broj 79/2020), dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture. Društveno-gospodarski podaci za 2021. godinu prikupljaju se putem obrasca EKOP – Obrazac za dostavu društveno-gospodarskih podataka za 2021. godinu. Ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na ... Read More »

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Prijedlogom pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom predlaže se povećanje ukupnog mjesečnog ulova po plovilu tijekom mjeseca listopada za dodatnih 20 tona. Savjetovanje je otvoreno do: 17.10.2022. godine Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21956 Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21956 Read More »

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Prijedlogom pravilnika o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) predlaže se preraspodjela neiskorištenog dijela plivaričarske kvote nakon završetka ribolovne sezone na način da se ukupno 30t preraspodijeli na udičarski segment, a 10.65t na prilov. Savjetovanje je otvoreno do: 2.10.2022. godine. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21815 Izvor: ... Read More »

VAŽNA OBAVIJEST! PRIVREMENA OBUSTAVA – KOĆARSKI RIBOLOV RUJAN/LISTOPAD 2022.

Obavještavaju se zainteresirani da će u razdoblju od 15. rujna 2022. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2022. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E. Iznimno, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja: –  dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu ... Read More »

OBAVIJEST: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Obavještavamo zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem. U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine«, br. 30/21, 72/21 i 53/22) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi: Članak 1.a (1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, ... Read More »

Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini

Sukladno uvjetima i kriterijima propisanima Pravilnikom o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, broj 53/22) i Javnim natječajem za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini („Narodne novine“, br. 57/22 – oglasni dio), niže u tekstu prikazani su rezultati obrade pristiglih prijava u obliku rang ... Read More »

Objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br. 69/22 objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.  Predmetni propis definira kriterije za izdavanje Odobrenja u novom autorizacijskom ciklusu koji traje do 1. ožujka 2024. godine. Mole se svi vlasnici plovila da podnesu zahtjev za izdavanje Odobrenja najkasnije do 30. lipnja 2022. godine kako ... Read More »

Objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u Narodnim novinama br. 69/22 objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom. Predmetni propis definira kriterije za izdavanje Odobrenja u novom autorizacijskom ciklusu koji traje do 1. ožujka 2024. godine. Mole se svi vlasnici plovila da podnesu zahtjev za izdavanje Odobrenja najkasnije do 30. lipnja 2022. godine ... Read More »

OBJAVA REZULTATA ODABIRA PROJEKATA ZA MJERU 2.1. „RAZVOJ RIBOLOVNOG TURIZMA“

Sukladno točki 4.5. LAGUR natječaja M.2.1. „Razvoj ribolovnog turizma“ , nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 10. lipnja 2022. godine objavljuju se rezultati odabira projekata. Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 23. svibnja 2022. godine donio Odluku o odabiru projekta pristiglih ... Read More »